Blokker, De Entree

Nieuwbouw Blokker, Hoorn

In opdracht van VBM realiseren wij in totaal 21 koopwoningen in het project “De Entree”, fase 5A Noord. Deze nieuwbouwwoningen zijn duurzaam en energiezuinig ontwikkeld. De woningen zijn gelegen aan de Corry van Kleefstraat en Dokter Barnhoornstraat in Blokker nabij de uitvalsweg de Strip.

Fase 5A-noord ligt in het noordwestelijk deel van fase 5, tussen De Strip en Blokker. Tussen Blokker en fase 5A vormt een watergang de grens. Aan de zuidkant vormt de Kieftsloot de grens van deze deelfase.

Aan de noordkant vormt een nieuwe watergang de grens tussen de lintbebouwing van de Bangert en fase 5A-noord. Dit deelgebied is 16 hectare groot en maakt qua structuur onderdeel uit van ‘Hoge Hemen’.
Hoge Hemen kenmerkt zich door het kleinschalige en dorpse karakter met buurtruimtes, groen en water. In het beeldkwaliteitsplan fase 5 is de hoofdstructuur voor geheel fase 5 bepaald. Dit vormt de basis voor de verdere verkaveling.

details

  • 21 woningen
  • Alle woningen verkocht
  • In opdracht van VBM

Impressies