nieuws

Uitbreiding van de woonwijk ‘t Veld Noord fase 2 en 3

Op donderdag 27 juli zijn de contracten getekend met Gemeente Hollands Kroon voor de uitbreiding van de woonwijk ‘t Veld Noord fase 2 en 3. Kuin Vastgoedontwikkkeling zal in samenwerking met BPD in totaal 305 woningen realiseren voor diverse doelgroepen. Een prachtige ontwikkeling, wij verheugen ons op deze samenwerking en hopen zo snel mogelijk te kunnen star ten met de voorbereidingen.